Rabu, 13 April 2011

baris kata usang

by Japra Deui on Tuesday, October 20, 2009 at 7:16pm
Menurut beberapa orang yang ahli di bidangnya, pernah berkata dan selalu berkata " bahwa apa yang kita dengar mungkin akan hanya menjadikan kita tahu, sedangkan apa yang kita lihat biasanya akan membuat kita menjaid ingat hingga akhir hayat tetapi diatas hal-hal tersebut ada yang lebih ultimate yaitu, jika kita mencoba sesuatu dan melakukannya walaupun gagal dan terus mencoba pada akhirnya kita akan paham terhadap hal tersebut.
Terlepas dari gagal atau sukses ketika mengerjakan sesuatu ada faktor2 yang dapat memberikan kepuasan batin bagi kita ketika kita melakukannya. Faktor-faktor tersebut diantaranya :
1. Motivasi,
2. Mawas diri,
3. Semangat untuk terus belajar dari kesalahan,
4. Curahkan segenap perhatian pada apa yang kita lakukan,
5. Lakukan dengan hati dan jiwamu maka, akan terpancar pula auramu disana.
Ini hanyalah kata-kata usang yang telah kusam bukan bait-bait kebajikan.
Ini hanyalah kata-kata usang yang tak pantas untuk dikenang.
Ini hanya kata urakan dan usang.

Syahadat Baduy

by Japra Deui on Thursday, November 25, 2010 at 9:47pm
syahadat baduy dalam:
"asyahadu syahadat Sunda
jaman Allah ngan sorangan
kaduanana Gusti Rosul
ka tilu Nabi Muhammad
ka opat umat Muhammad
nu cicing di bumi angaricing
nu calik di alam keueung
ngacacang di alam mokaha
salamet umat Muhammad"

syahadat baduy luar:
"asyahadu Alla ilaha Ilallah wa asyhadu anna Muhammad da Rasulullah
isun netepkeun ku ati
yen taya deui Allah didunya ieu
iwal ti Pangeran Gusti Allah
jeung taya deui iwal ti Nabi Muhammad utusan Allah"